Affärsmässig utveckling i Butik


Rätt kundbemötande är i särklass den största framgångsfaktorn i jakten på ökad försäljning och återkommande kunder. Ökad omsättning hänger ihop med optimal försäljning i butiken genom fokus på ökad Besökskonvertering, Basketsize och hitrate på antalet besökare.


Försäljning är som Idrott, man tränar sig till framgång och tränar man inte så uteblir resultaten. Det finns alltid saker man glömmer att fråga eller att erbjuda och många tror att resultatet bara blir bättre av sig självt, vilket inte alltid stämmer med verkligheten.


"Oväntat besök"


Hur vet man att den enskilde säljaren ute i butiken verkligen säljer och använder eventuellt inlärd säljteknik?


Idag är det vanligt att via extraknäckande "låtsas kunders" spontana besök erhålla en bild av personalens servicegrad med traditionellt "mystiskt handlande" (kontroll från ledningen).


Vi har tagit "mystiskt handlande" ett steg längre med våra "oväntade besök". Våra säljtränare genomför schemalagda besök och genomför inköp, med individens säljskicklighet som fokus. Efter genomfört köp, stannar vår säljtränare kvar och coachar Din medarbetare i de delar som behöver utvecklas.


"Oväntat besök" används idag av våra uppdragsgivare inför, under och som kvalitetssäkring av säljutbildningsinsatser.


Säljträning i Butik


Hur får jag mina medarbetare att "byta perspektiv" och agera annorlunda i kundsituationer? Vi arbetar med en teknik som kallas målstyrningsprocessen, när det gäller säljträning i butik. Vilket innebär att vi genomfört ett antal "Oväntade besök", som gett oss de delar i kundsamtalet som behöver förbättras. Sedan tar vi tillsammans med uppdragsgivaren fram de säljbeteendemål som ska uppnås och lägger upp ett säljträningsprogram för medarbetarna i syfte att uppnå satta beteendemål.


Säljträningen genomförs sedan med fördel som skarp övning i Era butikslokaler, detta har visats sig generera bäst resultat. Vanligtvis räcker det med en kort teoretisk genomgång och sedan individuella rollspel i butiken. Avgörande för det slutgiltiga resultatet är frekvensen säljträningsmöten, precis som med idrottsmän/kvinnor.