Våra konsulter hjälper dig att bygga upp en strukturerad ”verktygslåda” för uttag av arvode och kompetensersättning i kundledet. Tanken är att det ska finnas ett grundkoncept för konsult/förmedlar-rollen oavsett om du arbetar med SAK, LIV och/eller Placering.


Vi implementera också ett gemensamt affärsmässigt arbetssätt kopplat till den nya ”verktygslådan”. Den affärsmässiga träningen baseras på en tydlig struktur i genomförandet, professionella förberedelser och uppföljningar, samt kompetens att sälja in större kompetens/konsult-projekt hos både små, medelstora och stora företag. Våra uppdrag är behovsrelaterade och kan i flertalet fall handla om:


 • Bygga tjänstemenyer
 • Paketering av kompetens-och arvoderingstjänster
 • Övriga externa tjänster som ska paketeras
 • Framtagning av företagsanalys – konsultverktyg
 • Metoder för utredningar – paketering - presentation
 • Textmassa som beskriver den nya rollen och det nya arbetssättet
 • Verktyg och metoder för införsäljning av den nya rollen – ev. PowerPoint bildspel
 • Processbeskrivningar av allt från årsgenomgångar till samarbete med kund
 • Layout både på tryckt material och web
 • Marknadsföring av konsultrollen på sociala medier
 • Uppdragsavtal 1 till 3 år med koppling till tjänstemenyer inkl. konsultparagrafer
 • Företagspresentation av det nya arbetssättet och kompetensnätverk
 • Prissättning av tjänstemenyer och tjänster kopplat till prisbasbeloppet
 • Bygga kundteam med kompletterande kompetens.
 • Koppling av ovanstående till Hemsida och SP-material
 • mm.


Sammantaget handlar vårt koncept om en ökad professionalism och en mycket bättre intjäningsförmåga.