Mentorer inom Successionsordning


Det finns många i näringslivet som står inför en exit och behöver extern stöttning i genomförandet av successionsprocessen. Det brukar också finnas en önskan från både ledningen centralt och överlåtaren att man bibehåller tempo och omsättning under genomförandet av processen.


Affärsanalys EXIT


Våra konsulter intervjuar berörd(a) överlåtare och om det finns tänkbar(a) övertagare med vårt verktyg Affärsanalys EXIT. Analysen kommer att ge den eller de som ska genomföra en exit en insikt i alla de delar som behöver genomföras innan överlåtelsen och en tydlig tidplan, samt förtroende för oss som mentorer under hela processen. Intervju med övertagare genomförs i de fall det finns konkreta förslag på tänkbara kandidater.


Mentorskap överlåtare och övertagare


Efter genomförd Affärsanalys EXIT så har vi tagit fram ett par olika program som baseras på antalet insatser/utvecklingsbehov i Affärsanalysverktyget EXIT, där vi agerar mentorer under hela genomförandeprocessen. Det vi stöttar samtliga i processse med är bland annat: Successionsplanering, ägar- eller ledarskifte, överlåtelseprocessen, överlåtaren och framtida identiteten, övertagaren och tänkt profil, samt eventuell rekrytering, nuvarande och framtida rådgivare, önskemål om utbildning och kompetens, teknik överlåtelse, ersättning, investering - finansiering, avtal och dokumentation mm mm.


Rekrytering


Att hitta professionella övertagare kan vara lätt och ibland tämligen komplicerat. Det händer att överlåtaren redan har utsett arvtagare/medarbetare/delägare/externt bolag och i de fallen kan behöva hjälp med kvalificeringen och en profilanalys. I de lägen det inte finns någon naturlig kandidat, så behöver man söka externt. Målstyrd Affärsutvecklings konsulter hjälper då överlåtaren genom hela processen från profilbeskrivning, söka kandidater, intervjuer, till matchning och presentation.